קיבוץ מענית (רגיל)

תרשים חלקה מזרחית

דף הבית > תרשים חלקה מזרחית
 
 

מפת בית עלמין - חלקה מזרחית
מספר/שורה 1 2 3 4

5

6
33            
32            
31         שרה לאיקה רינצקי 18.10.14 7.7.08  
30         ישראל רינצקי 15.8.14 18.10.06  
29         דב ניר 15.6.30 17.1.06  
28            
27       ירמיהו רוברט וייס 4.12.32 11.2.05 חיה חייקה טנא גרינוולד 27.7.18 6.11.09  
26       דוד ברגר 3.6.30 26.7.08 משה קושו טנא טננהוז 27.7.18 20.1.02  
25       רות ברגר  4.10.29 28.1.05 דב פריד 8.1.14 21.5.02  
24       יצחק בוקסר 28.10.20 18.11.01 אהובה קלנר פריד 1.10.16 17.9.99  
23       צבי טייף 17.9.18 19.6.99 דינה עתיר 27.3.14 8.11.98  
22       טובה גרוס באייר 15.11.15 1.4.99 שלמה עתיר 15.8.15 19.8.02  
21     גילה מושקוביץ 17.2.53 6.1.04 משה גרוס 2.6.14 29.12.98 מאיר רוזנבאום 29.8.12 2.8.04  
20   עירית ויינר 28.7.51 24.8.06   פנחס גרינוולד 15.4.14 17.5.94 חנה אהרונוביץ רוזנבאום 25.10.13 14.10.98  
19 מלכה רם 20.3.16 21.9.10   איציק פיין 9.3.41 6.1.02 רוז'י גרוינוולד 13.7.20 15.6.94 רחל שטרן 19.12.24 21.8.06  
18 מנחם אושי רם הוך 25.3.15 5.3.10 עמיר רם 1948 15.3.11 דב ליפי ליפרמן 26.4.13 20.3.03   מרים מניה פרי אדלשטיין 11.3.13 31.7.03 שלום שטרן 18.8.09 22.11.96  
17   יונה שנייד 14.3.13 9.1.07 נפתלי סופר וייס 12.2.15 5.2.01 יצחק פרי 4.1.15   8.1.94 מיקלוש ניק קליין 1.8.13 12.1.95  
16 אריה לונקה לדרמן 23.5.30 18.2.07 איסר שנייד 24.9.14 12.8.01   יעקב פרנקל 15.12.13 14.8.93 אלי אגון מנדה 17.6.31 30.8.94  
15 גרשון סוקול 20.1.19 1.6.03 חנה בן דוד 3.2.25 30.11.00 יוסף מנחם 27.8.14 5.10.99 דב ביס  8.8.31 30.10.92    
14 לאה סוקול ארדמן 15.3.16 2002 אליעזר בן דוד 3.2.22   1.3.05 אברי אברהם שילר 18.5.14 26.11.95 פסיה פסקה פרנקפורט 1.5.15 22.5.08 רבקה מזרחי  1927     2001  
13 מינה ארדמן 1912   11.5.98 שמואל ויינר 24.6.26 1.9.04 לאיק'ה שילר 2.5.15 30.4.94 אברהם פרנקפורט 12.3.15 24.7.92 רבקה ריבה נובחוביץ 30.6.08 21.1.93  
12 גבריאל יוסקוביץ 2.2.63 6.8.96 נעמי ויינר 6.10.24 24.11.94 צבי מרגלית 15.3.14 7.2.11 מרים וייס שפירא 5.12.14 8.7.91 דר' ויליאם שנפלד 8.9.14 26.4.92 לוצי שנפלד 31.5.21 16.10.10  
11 אשר צרפתי 10.10.30 27.6.96 נתן סלע בדק 1916     2.4.00 מרים מרגלית 5.5.14 20.4.93 מרדכי וייס 12.6.12 3.1.07 לאה מונדשיין 28.10.10 27.9.04  
10 דבורה רוטנברג 1.4.10 13.11.95 פרומה סלע 1.9.16 29.8.94 ציפורה גרין 19.9.12 13.6.04   אליהו מונדשיין 30.5.06 27.1.90  
9 חיה כהן רייזמן 28.1.15 30.7.95 בצלאל שמחוני 28.12.11 12.6.93 צבי גרין 25.12.05 28.1.93 ישראל ברזילי 11.8.30 7.4.89 יואל רצון 27.3.47 16.7.89 פנינה רם 5.11.48 9.6.10
8 יונה כהן 7.2.14 19.9.00 בלה שמחוני 20.8.13 19.2.03 רבקה טייף אברהמוביץ 15.12.14 4.12.92 גלילה ארקוביץ 11.9.15 8.12.10 שמואל פרנקל 12.10.14 18.4.90 דורה פרבר 13.1.29 17.4.10
7   קלמן שולץ 15.3.14 17.10.92 חיים טייף 6.1.14 7.1.00 יוסף ארקוביץ 14.5.14 1.3.89 שרה פרנקל 14.12.14 28.10.88 נעמי הדר 18.8.39 9.4.10
6 אהרון הראל 18.3.10 6.7.95 בתיה שולץ 14.4.15 19.4.05 תקווה שילר 15.9.12 8.7.92 אופליה בוקסר אספרון 12.7.20 24.10.88 רבקה אבל 5.11.14 21.4.88 יהודה מעיין 18.2.47 15.12.07
5 מניה ניסני זילברשטיין 15.4.13 23.5.95 יובל שועלי 1.6.64 16.2.91 מורדי שילר 16.10.15 10.11.90 לידיה ברגמן 17.5.03 12.10.88 שמעון אבל 3.11.14 10.10.88 משה כרמל 25.4.33 15.6.10
4 מרדכי מוטל ניסני 5.4.12 20.4.02 טלילה שועלי 27.1.40 2.12.90 מוריה פינקלשטיין 10.1.10 23.11.97 גיזלה שטיינר 13.1.08 15.8.88 רחלק'ה מושקוביץ 25.7.22 30.10.02 שרה כרמל 6.6.35 18.5.05
3 חגית ניר כהן 30.9.62 18.3.95 אברמל'ה שור 28.6.47 17.6.90 נחום פינקלשטיין 13.12.12 6.3.90 אימרה שטיינר 4.5.1896 19.6.88 דב מושקוביץ 31.12.15 11.3.88 שלמה רוטבליט 27.12.14 23.7.02
2 מרים חצור רוזנבאום 1.7.28 1.1.95   שאול לולק לוין 1914    1977 שרה סלקה פדרמן שקלאר 28.12.15 11.2.08   אהובה ילינק קטן 25.6.15 27.7.99 מרים פטי רימר 11.10.14 21.2.02
1 גבי חצור הופמן 21.1.23 6.12.94 גניה לוין גרין 1.12.13 10.12.89 פנחס שקלאר 3.3.17 2.11.89 מיכאל שפילמן 16.5.13 19.4.88 משה קטן 5.1.12 27.1.88 מאיר חשמלן רימר 22.8.14 28.11.09