קיבוץ מענית (רגיל)

מענית בת 69 ומה נהיה כאן?הכל נהיה כאן!

דף הבית > מענית חוגגת עליה לקרקע 6.9.1942 >  מענית בת 69 ומה נהיה כאן?הכל נהיה כאן!
 
 

מה לא יהיה כאן ? הכל יהיה כאן !

 

בראשית היתה המחצבה

חשופים היו מדרוני נרבתה

בתינו הומים מתינוקות

חרבת "בדוס" - נרבתה

כך נבנה יישוב

גפירים, בבריגדה, נוטרים, קברה של חביבה רייק

לפני עשר שנים

ביכורים ראשונים לקק"ל

 
 
 

עולם האישה

ושמחת בחגיך

ירקים היום מדרוני נרבתה

כעבור שנתיים

מערכות ישראל