קיבוץ מענית (רגיל)

יומן המערכה במענית (מתוך יומן שכתב בזמן-אמת ישראל

דף הבית > חידון יום העצמאות2012 >  יומן המערכה במענית (מתוך יומן שכתב בזמן-אמת ישראל
 
 
יומן המערכה במענית (מתוך יומן שכתב בזמן-אמת ישראל זימַן)
ביולי 1948  בשעה 9.15 בבוקר החלה ההפגזה הראשונה על המשק. הפגזה זו היתה פתאומית ובלתי צפויה. הילדים הסתובבו בחצר ורק הודות לעירנותם ושיווי המשקל של מפקדים והמטפלות גם יחד לא היו אבידות. הילדים נאספו מיד עם הישמע האזעקות למקלטים. החברים השתלטו על המצב ותפסו את עמדותיהם.  אלה שלא בתפקיד נצטוו לרדת למקלטים. למעלה מ-200 פגזים הומטרו על המשק במשך היום. ההפגזה ארכה עד 11.45 בלילה. ניזוקו: בריכת המים, המטבח ובית-הכסא המזרחי. בשעת הפסקת ההפגזה, בשעות אחרי הצהרים, פונו הילדים, חברות בהריון, חברים חולים וכל אלה שלא היה להם תפקיד צבאי או אזרחי.
13 ביולי 1948         הפגזה שניה. התחילה בשעה 9.05 בבוקר. הומטרו 10 פגזים, מהם 4 לא התפוצצו. 
18 ביולי 1948  2 כיתות שלנו, בתוספת כיתות מעין-שמר, גן-שמואל ומשמרות ניסו לתפוס את גבעת  באטין. הפעולה, שבה נפל  מיכאל  אטינגוף, חבר משמרות, לא הצליחה.
 בתגובה הפגיז האויב את מענית. בהפגשה נפגע חדר-האוכל ומטבח הילדים.
25 ביולי 1948 בשעה 11.50 לפני הצהרים, יריות חזקות מצד הכפר הערבי מייסר. אנחנו לא ענינו.
31 ביולי 1948         משקיפי  או"ם הגיעו למשק על מנת להוציא את ההרוג מיכאל אטינגוף  מקיבוץ  שנעדר מאז ההתקפה  מה- 18 לח.ז. מניחים שהמנוח חי  עד 30 ליולי
15 באוגוסט 1948   בשעה 2.15 בבוקר יריות מכיוון מזרח. בשעה 2.30 אזעקה. הערבים הקימו עמדה ע"י  חורשת האקליפטוסים. בבוקר פקודה: לתפוס עמדות. הגיעו 5
פקידי או"ם לקבוע  את גבולות החזית.