קיבוץ מענית (רגיל)

על ציור סביבת הפילבוקס-ירמי קטן

דף הבית > מסיפורי המקום-במלאות 70 להתיישבות >  על ציור סביבת הפילבוקס-ירמי קטן