קיבוץ מענית (רגיל)

מחלק חשמל היסטורי - אורות מענית

דף הבית > אורות מענית >  מחלק חשמל היסטורי - אורות מענית
 
 
כפי שפורסם כבר לפני מספר חודשים, קיבוץ מענית, כמו ייתר הישובים הכפריים  מחוייב "להיכנס" לתקנות החדשות של רשות החשמל. המשמעות היא הקמת חברת חלוקה חשמל אשר אמונה על חלוקת החשמל על פי אמות המידה שנקבעו ברשות החשמל.

כמחלק חשמל שקיבל את הרישיון מרשות החשמל לחברת אורות מענית יש יתרונות :
• הנחה בשיעור של  כ-3.5% בחשבון החשמל החודשי הכולל.
• אפשרות להקמת מערכות סולאריות פרטית לכל מונה חשמל.
• שיפור מערך תשתיות החשמל בקיבוץ ושיפור רמת השירות
• שיפור הניהול והבקרה של מערך  החשמל
• הקטנת החשיפה לאחריות משפטית כתוצאה מליקויים במערכת החשמל

 

 חברת אורות מענית מחוייבת לפעול באמות מידה של רשות החשמל שהם:
• ביצוע השקעות בתשתיות החשמל.
• פיקוח של רשות החשמל.
• הקטנת הגמישות במחירי החיוב לצרכנים ואחידות בין הצרכנים.
 
 כפי שצויין, במענית הוקמה חברה חדשה הנקראת : " אורות מענית"  אשר היא תחלק את החשמל בקיבוץ.
 
 
הצוות, שמרכזו צקי תירם, מקדם את הקמת החברה, בעזרת מבט יועצים וחברת מעגן פרוייקטים, מטפל בשלבים השונים של הקמת החברה.
 

1. הקמת חברה רשומה ברשם החברות, פתיחת חשבון בנק, מינוי כח-אדם ועוד.
2. ביצוע סקר מקדים להתאמת אמות המידה לתקני רשות החשמל.
3. ביצוע סקר של קווי החשמל במענית.
4. יצרית הסכמים בין קיבוץ מענית לחברת אורות מענית.
5. זיהוי הלקחות על פי אמות המידה.
 
לקריאת חומר נוסף נא לחצו על הקישור הבא./uploads/מחלק חשמל/mhalk.pdf