קיבוץ מענית (רגיל)

הודעה לכלל צרכני החשמל של אורות מענית

דף הבית > אורות מענית >  הודעה לכלל צרכני החשמל של אורות מענית
 
 
מינואר 2015 תרכוש אורות מענית את החשמל מחברת פז אשדוד ולא מחברת החשמל
ומסיבות טכניות נוספות חשבון החשמל של חודש דצמבר 2014 יצא על 38 ימי צריכה 
החל מיום 23/11 ועד 31/12 .
צרכני תעו"ז שימו לב בחשבון החשמל יהיו שני תעריפים חודש נובמבר לפי תעריף עונת מעבר
ולחודש דצמבר לפי תעריף חורף.
כל יתר הצרכנים ללא שינוי בתעריפים.
בדיקות החשמל - לאחר שהשלמנו את כל הבדיקות נתחיל בימים הקרובים את תיקון הליקויים שנמצאו בחלק מהבתים, מועד הביצוע והעלות התיקון יתואמו עם כל חבר / בעל דירה.
מלווה את פרויקט זה בני תבורי חשמלאי מבצע משה מסליס.
לשאלות והבהרות  054-4921530
בברכה,
צקי תירם