קיבוץ מענית (רגיל)

התקנת מחסומי זרוע חשמליים חדשים 'חכמים'

דף הבית > ארכיון מאמרים פנימי >  התקנת מחסומי זרוע חשמליים חדשים 'חכמים'
 
 

‏יום חמישי 21 ינואר 2016

לחברי ותושבי הקיבוץ

התקנת מחסומי זרוע חשמליים חדשים 'חכמים'

 

רקע

בשנים האחרונות אנו פועלים כדי לצמצם את הכניסה והחנייה בשבילים הפנימיים בקיבוץ. המטרה היא שיפור בטיחות הולכי הרגל, ואיכות החיים של כולנו.

פרסמנו הסברים ונקטנו סדרה ארוכה של פעולות (בין היתר- הותקנו שיפורים בחניונים הסובבים בקיבוץ).

 

מחסומי זרוע חשמליים

בהמשך לרעיון שהעלו חברים בזמנו, וביוזמה של אברהים כ' מן השנה האחרונה, אושרה בתכנית ההשקעות התקנה של מספר מחסומי זרוע חדשים.

http://www.aagsaudi.com/images/product_images/19_1.jpgבשבוע האחרון הותקנו מחסומי הזרוע ע"י אברהים ובעזרת עופר ה', צקי ת' ואבי ב'.

הותקנו 4 מחסומים חדשים:

1.      מול בית נירית ואריק יוסף (בסיוע שלהם בנושא מיקום וחשמל)

2.      מול בית יואל אברהמס

3.      בסמוך לגן חצב ומגרש הספורט

4.      בסמוך למשרד סדרן הרכב

נזכיר כי כבר ישנם  2 מחסומי זרוע במענית שנים רבות

5.      מדרום לסנדלריה

6.      בסמוך לבית אקשטיין

 

מחסומים 'חכמים' - פתיחה בטלפון למורשים

לכל מחסום יש מספר טלפון משלו (ואנו נציב מדבקה עם מספר הטלפון על גבי המחסום). אם מחייגים אליו הוא נפתח. ואולם, הוא נפתח רק למספרים מורשים אותם אנו צריכים להזין לתוך המחסום.

בדיון של צוות החניות והתנועה בקיבוץ הוחלט כי:

למחסומים הראשיים: סדרן רכב, סנדלריה, ובית אקשטיין יוזנו המספרים של כל תושבי וכל חברי הקיבוץ וכל אחד יוכל לחייב ולפתוח את המחסום (בסנדלריה ובבית אקשטיין תישאר גם אופציה של כפתור מגנטי).

למחסומי השכונות: ליד משפ' יוסף וליד משפ' אברהמס יוזנו המספרים של התושבים ושל החברים באותן שכונות.

למחסום ליד גן חצב יוזנו המספרים של ממלאי התפקידים בענפי החצר השירות והביטחון.

 

בקשה לסבלנות- החל מיום ראשון הקרוב 24/1/16

יתכן ובימים הראשונים יתעוררו קשיים אנו מתנצלים מראש ומבקשים סובלנות הציבור- אנא פנו והעירו לנו.

את מספרי הטלפון של החברים והתושבים תציב ענתי הנגלי ואפשר יהיה לפנות אליה בכך.

במקרה של תקלה ניתן לפתוח את המחסום ידנית עם מפתח מיוחד שעותק ממנו יש במשרדים, ואצל צוות החצר, הנוי, הביטחון, והבינוי.

לסיכום, מודל כזה פועל בעוד יישובים מתקדמים (קיים בלהבות חביבה כדוגמא). אני מודה לכל מי שהציע, יזם סייע וביצע -  עבור רווחת קהילת מענית ומאחל הצלחה ביישום.

 

בשם צוות חניות ותנועה, אמיר מימרן