קיבוץ מענית (רגיל)

מקור השם מענית

דף הבית > אודות >  מקור השם מענית
 
 
בשיחת קיבוץ בתאריך 20.9.1936 הוחלט לשנות את השם ודיונים בנושא נערכו לאורך זמן.
ב-20.2.1942 פנתה ועדת השמות של הקיבוץ לועדת השמות ליד הקק"ל, וביקשו המלצות לשמות שיתאימו להיסטוריה, לגיאוגרפיה ולצמחיה במקום.

ב- 15.8.1942 נשלח מכתב למזכירות הועד-הפועל של הקבוץ הארצי במרחביה ובו נמסר, שרוב חברי הקיבוץ נוטים לבחור בשם "נַרְבַתַּה" על שום שאנו מחיים מקום היסטורי מתקופת הבית השני. ב-22.10.1942, לאחר התכתבות בנושא, הודיעה מזכירות הועד-הפועל לקיבוץ השומר הצעיר מענית (כך כתוב בראש המכתב!) כי ועדת השמות החליטה לקרוא לנקודה ההתיישבותית בשם "בארות".
ב-6.2.1945 מגיע מכתב נוסף מועדת השמות של הקק"ל ובו נאמר, בין השאר: "לתמהוננו ולדאבוננו הנכם מוסיפים להשתמש בשם "מענית" במקום השם "נרבתה", שועדת השמות החליטה לקבוע לנקודת ישובכם, הואיל וזהו השם העברי ההיסטורי של המקום".
בסופו של דבר נקרא הקיבוץ מענית-נרבתה ועד היום מופיע בכל המסמכים הרשמיים של מענית השם הזה, על אף מחקרו של הארכיאולוג פרופ' אדם זרטל, שקבע כי נרבתא העתיקה אינה במקום הזה.