קיבוץ מענית (רגיל)

מגילת ט"ו בשבט -גב גולדשטיין

דף הבית > חגים ומועדים בישראל >  מגילת ט"ו בשבט -גב גולדשטיין
 
 
מעזבונו של דב גולשטיין שנפטר בחודש ינואר השנה ולקראת ט"ו בשבט הקרב , ארכיון מענית בעזרת רינה ברקת איתר  מסמכים שכתב דב עוד בשנת 1944, המסמך השני לא מתוארך ויתכן כי הוא נכתב בצמוד למכתב זה מטעם ועדת תרבות. 

המייחד את המסמכים מעניין לקרא את השפה שאינה עוד שגורה בפינו, ראו את סוג הגופן של האותיות שנכתבו בהקלדה על מקלדת מכונת הכתיבה המכנית הידנית .