קיבוץ מענית (רגיל)

גינה קהילתית

דף הבית > גלריית תמונות > גינה קהילתית
 
 
צילום: יגאל ברקת, ישי טייף
 
 • גינה קהילתית בניית דחליל י ברקת

 • גינה קהילתית בניית דחליל י ברקת (13)

 • גינה קהילתית בניית דחליל י ברקת (12)

 • גינה קהילתית בניית דחליל י ברקת (11)

 • גינה קהילתית בניית דחליל י ברקת (10)

 • גינה קהילתית בניית דחליל י ברקת (9)

 • גינה קהילתית בניית דחליל י ברקת (8)

 • גינה קהילתית בניית דחליל י ברקת (7)

 • גינה קהילתית בניית דחליל י ברקת (6)

 • גינה קהילתית בניית דחליל י ברקת (5)

 • גינה קהילתית בניית דחליל י ברקת (4)

 • גינה קהילתית בניית דחליל י ברקת (3)

 • גינה קהילתית בניית דחליל י ברקת (2)

 • גינה קהילתית בניית דחליל י ברקת (1)

 • יום השתילה 18.10 (יגאל ברקת) (44)

 • יום השתילה 18.10 (יגאל ברקת) (37)

 • יום השתילה 18.10 (יגאל ברקת) (29)

 • יום השתילה 18.10 (יגאל ברקת) (22)

 • יום השתילה 18.10 (יגאל ברקת) (11)

 • יום השתילה 18.10 (יגאל ברקת) (8)

 • יום השתילה 18.10 (יגאל ברקת) (7)

 • יום השתילה 18.10 (יגאל ברקת) (1)

 • השטח לגינה לאחר חריש 10.10 (יגאל ברקת)

 • השטח לגינה לאחר חריש 10.10 (יגאל ברקת) (4)

 • השטח לגינה לאחר חריש 10.10 (יגאל ברקת) (2)

 • הערוגות וההשקייה מוכנים 14.10 (יגאל ברקת) (3)

 • הערוגות וההשקייה מוכנים 14.10 (יגאל ברקת) (2)

 • גינה קהילתית 2014 ישי טייף (121)

 • גינה קהילתית 2014 ישי טייף (117)

 • גינה קהילתית 2014 ישי טייף (111)

 • גינה קהילתית 2014 ישי טייף (110)

 • גינה קהילתית 2014 ישי טייף (100)

 • גינה קהילתית 2014 ישי טייף (86)

 • גינה קהילתית 2014 ישי טייף (77)

 • גינה קהילתית 2014 ישי טייף (68)

 • גינה קהילתית 2014 ישי טייף (65)

 • גינה קהילתית 2014 ישי טייף (56)

 • גינה קהילתית 2014 ישי טייף (54)

 • גינה קהילתית 2014 ישי טייף (53)

 • גינה קהילתית 2014 ישי טייף (50)

 • גינה קהילתית 2014 ישי טייף (44)

 • גינה קהילתית 2014 ישי טייף (35)

 • גינה קהילתית 2014 ישי טייף (30)

 • גינה קהילתית 2014 ישי טייף (21)

 • גינה קהילתית 2014 ישי טייף (18)

 • גינה קהילתית 2014 ישי טייף (17)

 • גינה קהילתית 2014 ישי טייף (8)

 • גינה קהילתית 2014 ישי טייף (7)

 • גינה קהילתית 2014 ישי טייף (1)