קיבוץ מענית (רגיל)

שכונת בנים יולי 2017

דף הבית > גלריית תמונות > שכונת בנים יולי 2017
 
 

לאחר הנחת אבן הפינה יוני 2017 ,נכנס הקבלן במלוא המרץ לחפירת יסודות בקידוח , שהיה מלווה בהרבה רעש ואבק.

יציקת עמודי יסוד ומעליהם תשתית הרצפה ומיד אח"כ בנית השלד . בשטח עובדים כמה קבוצות בניין ובשלב זה נראה

שההתקדמות מהירה .

צילום עבור אתר מענית - יגאל ברקת 7+8.2017 .