קיבוץ מענית (רגיל)

ותיקי מענית בפורים

דף הבית > גלריית תמונות > ותיקי מענית בפורים
 
 

פורים מתקרב וזה זמן טוב
לראות את ותיקינו בתחפושת.
חשוב לציין שבפרק הראשון מופיעים
מרים ו. רחל כ. פרומה נ. יפה פ.
ואסתר ל. יבדלו לחיים ארוכים.

פורים פרק 1

באדיבות רמי בלום
 
  • אוטה אחוה ונעמי

  • בלה חייקה רחל ומניה

  • מרים בלי יצחק דב חנה וחיליק

  • תמר גבי מוריה פרומה לייקה

  • גבי מרים ירמיהו גניה רחל

  • גניה טרודה מרים

  • סליקה חייקה יפה טרודה גניה דב ומרים

  • יונה יצחק חיליק מרדי קושו

  • יפה ישראל חייקה

  • ירדנה אוטה אסתר וחייקה