קיבוץ מענית (רגיל)

ימי המתנדבים העליזים במענית

דף הבית > גלריית תמונות > ימי המתנדבים העליזים במענית
 
 
נלקח מאתר  www.lostamigos.com
 
 
 • thery i am and a mate of mine at Yokjakarta airport - Andre' Timmermans

 • still long hair, although not hockey-style - Bjorgulf Brevik

 • Ziggy Stardust ! Purim '95 - Sharon Jones

 • Volunteer trip to Belvoir castle - Feb '95- oh happy days. - Sharon Jones

 • volunteer pub,Eli,Anja and Craig, Haloween party, Ma'anit. - Nigel Tovey

 • vol pub , - Nigel Tovey

 • Vestemoy and Eli all smiles. - Nigel Tovey

 • vestemoy - Nigel Tovey

 • Uzi the chef!! with cecilia, anja, and rachel, the workers!! - Nigel Tovey

 • uzi - Nigel Tovey

 • Tony and Hannah outside the caravans. - Sharon Jones

 • Tony (peter pan) and Alon(policeman) . Tony won the fancy dress and doesnt he look good in a skirt !

 • The 'P' party. what a great night! - Sharon Jones

 • The dining room - many a happy memory and meal had there !!! - Sharon Jones

 • The avocado team of '95 - and what a team we were. Rammi, me, Oron, Caz, Samdet, Imri, Hosnee & Noch

 • Sports day at the swimming pool - gary and Miguel. - Sharon Jones

 • Revi - the teacher of the ' look like wash ' and the best volunteer leader.x - Sharon Jones

 • Rachali with Rachel - Nigel Tovey

 • Purim -March '95. Me and my best mate ever Caz.x - Sharon Jones

 • PARTY TIME

 • Nikki and Vestemoy roomates, Antonio, peter, and craig of picture , the caravans, maanit - Nigel Tov

 • my last day of work in avo's - July '95. How I loved that little red tractor. Caz driving, Marie on

 • Me-did we ever work or just take photo's all day Ma'anit banana's. Feb '95 - Sharon Jones

 • Me an Caz in Acco - young , skinny and permanently hung over ! - Sharon Jones

 • Liv, Eli, and Lila - Nigel Tovey

 • Johanan - what an amazing guy. - Sharon Jones

 • Jim and Caz - purim march '95 - Sharon Jones

 • Higher than the moon Miguel ! Just got back in touch (2005)thanks to this great site. - Sharon Jones

 • Haloween party at the Vols pub, the Norway girls, Cecilia, Liv, Solfrid, Ingeborg, and Eli - Nigel T

 • Guess who! - Nigel Tovey

 • Gary, just after he fell over at Belvoir Castle. Feb 95 - Sharon Jones

 • Eli the Avocado girl, with Hosni - Nigel Tovey

 • Carolyn in the nana's - Sharon Jones

 • Buses on the beach Cesaeria. - Nigel Tovey

 • Bendik, it was a fancy dress party!!! Solfrid to the left , Rachel to the right, off pic. - Nigel To

 • Belvoir castle - feb '95 - front row - Seifka. - Sharon Jones

 • Behind the bar at the 'P' party - Patt,me, Siefka,Caz, Emma ,Lizzi,Alison, Danni and Hannah - Sharon

 • Avocados with Eyad, Wendy, Caz ,Hosnee, Maxine , me and Yoto. - Sharon Jones

 • Avigdor and Uzi the comic Chef!! - Nigel Tovey

 • Amichai our party organiser!! - Nigel Tovey

 • Amichai making chips!!! - Nigel Tovey

 • Alon, vol leader - Nigel Tovey

 • A rare day when Adam actually got up for work !!!!!!! Ma'anit banana fields - Feb '95 - Sharon Jones

 • 12345

 • The P party at Maanit- Rosa, Miguel And J.W. - Miguel Rizzotti

 • The 'p' party - me and Hannah as a picture of pommies in paradise ! The cactus club - sept '94 - Sha

 • The kitchen crew of '94 - Ouzi (9mm), Caz, Shaz and Miguel. - Sharon Jones

 • Pizza in Hadera - Christmas shopping, Hadera Dec '94 Me, Caz, Tony & Jim - Sharon Jones

 • one of the areas in the kibbutz... - David Christensen

 • Miguel And Sharon with the same crazy tShirt - Miguel Rizzotti

 • Me and Yosi - Dec '94 and still in touch 12 years on ! Love you Yosi & Tal.x - Sharon Jones

 • In the Rothscilds gardens - Amichai,me, Tony,Caz and Wendy. - Sharon Jones

 • Hat Party @ the Danish block - oct '94 - Sharon Jones

 • Happy moments - Miguel Rizzotti

 • HANNA AND ME

 • Gary, Sharon, Leinika and the smoker girl from England, Lizzie. - Miguel Rizzotti

 • Far too much mix !!! - Sharon Jones

 • Eli tractor girl, In the avocado fields. - Nigel Tovey

 • Day trip to Haifa - Ma'anit volunteers let loose ! Aug '94 - Sharon Jones

 • Vol. trip Belviour Castle, Tom, Barb, Claire, Andy, Mark, Yolandi, Sarah, Bob, Rusell - Nigel Tovey.

 • Tony webb with kalua, the dog!! - Nigel Tovey

 • ON THE BOAT

 • Nolan relaxing at Home in his back garden - Nolan Camp

 • Dinning Room from the back - Nigel Tovey

 • Bonanos 10.6.92 Maanit - Nigel Tovey

 • what the.. - Michele Colosimo

 • the volunteers group in august1990 - Michele Colosimo

 • Shun and - Michele Colosimo

 • party at the pub - Michele Colosimo

 • Me, Marta Marin Braviz and.... visiting the old part of kibbutz Maa'nit - Michele Colosimo

 • Me, Bo and Nabaru - Michele Colosimo

 • Me during a lovely drinking party at the volunteers pub - Michele Colosimo

 • Me and the lovely south african girls!!! - Michele Colosimo

 • Me and Roberta, the only italian of the group - Michele Colosimo

 • Me and Mikaela(denmark) August 1990 on the beach - Michele Colosimo

 • Me and Marta Marin Braviz,before the party !!! - Michele Colosimo

 • Lovely summer!!! - Michele Colosimo

 • kibbutz Maa'nit summer 1990. Donna from england - Michele Colosimo

 • Kibbutz Maa'nit August 1990. I don't remember her name, she was south african - Michele Colosimo

 • Jane and Kim from england at the voluntarys pub in kibbutz Maa'nit august 1990 - Michele Colosimo.jp

 • one of the old cottages - David Christensen

 • Sharm el Sheik beach, before the hotels. Glen and Deborah. - Deborah Walker

 • Mark Mark...where are you now - Deborah Walker

 • Gracia and Jesper, Kibbutz Maanit, probably during one of those pancake parties - Deborah Walker

 • Glenn, Joan and Higg in my room in Siberia. - Deborah Walker

 • Glenn, Geri and Paul...peace man - Deborah Walker

 • Deb and Mick...the love of my summer.. - Deborah Walker

 • Volunteers of Siberia - approx. April 1976. - Dorothy Hurdle

 • The shower block in Siberia. - Dorothy Hurdle

 • The kibbutz club where I worked with elderley kibbutz member, Miriam. - Dorothy Hurdle

 • The dining room on the kibbutz. - Dorothy Hurdle

 • One of the huts in Siberia where the volunteers lived. - Dorothy Hurdle

 • On a kibbutz tour to Jerusalem - overlooking the city. - Dorothy Hurdle

 • Norman (Scottish) and his pets. - Dorothy Hurdle

 • Myself and some English girls who wanted some sun. Volunteers Club in the background. - Dorothy Hurd

 • Myself and some English girls in fancy dress for the Jewish Passover. - Dorothy Hurdle

 • Jan (Danish) doing his washing outside Hut A. - Dorothy Hurdle

 • Hut B where we could leave washing to be done or borrow some clothes. - Dorothy Hurdle

 • at the sea

 • A kibbutz member, Doron, and camel rider near our bus. - Dorothy Hurdle

 • David Pugh with Larry in the background - David Pugh

 • 1234

 • Sally (American) with the local sheep outside the kibbutz. - Jack Lovell

 • Leon (Turkey) and Tzvia Frankfort (Maanit) in my room for a pary. - Jack Lovell

 • Jack Lovell, Maanit 1971 with my dog Brown. - Jack Lovell

 • Jack Lovell and Derrick Wheeler. Two old Maanit kibbutzniks - Jack Lovell

 • English Jane with Hooka on Maanit outside the volunteers quarters. - Jack Lovell

 • Elizabeth (New Zealand)and Jack Lovell(Canada) - Jack

 • 1