קיבוץ מענית (רגיל)

עדכון מספר נפשות עבור רשות המים

דף הבית > ארכיון מאמרים פנימי >  עדכון מספר נפשות עבור רשות המים
 
 
 עדכון פרטי צרכן מים

 אנו נדרשים לדווח לרשות המים על מצב האוכלוסייה במענית בכדי לקבל הקצאות מים עבור השימוש הביתי לשנת 2015.

העברת הנתונים מחויבת לפי החוק ואי מילוי יביא להקטנת הקצאות המים עבור מענית ולהגדלה של תשלומי החובה בגין חריגה בשימוש במים.
יש להעביר את הנתונים לפי הטופס המצורף - להורדת הטופס לחץ כאן   /uploads/topesehter.pdf .

שימו לב יש לצרף צילום של ספח ובו שמות הדיירים בתעודות זהות.


אנא לרשום בכתב יד ברור בטופס .

אבקש להעביר את הטפסים לתא שלי במשרדים או למחלקת השכרת דירות .

תודה,
אבי ביבס