קיבוץ מענית (רגיל)

ביטוח חול

דף הבית > ביטוח חול
 
 

להלן פרטים להתקשרות לצורכי ביטוח חו"ל באופן פרטי דרך סוכנות משקי הקיבוצים.

מצ"ב טופס הזמנת ביטוח, אשר על כל מבוטח למלא, - לחץ כאן להורדת טופס 

מצ"ב תמצית הביטוח- לחץ כאן להורדת הקובץ

מצ"ב הפוליסה תנאים כלליים, לידיעה .לחץ כאן להורדה

מ
צ"ב פולסיה מסע עולמי חברת מגדל לחץ  כאן להורדה

פרטי אנשי קשר

שם תפקיד טלפון פקס מייל

   

03-5029355

 

מלי מוטעי

ביטוח כללי

ר"צ חו"ל וחיתום שאלונים רפואיים

03-5029337

 

03-5029350

malim@mkb.co.il

גלית שרון

ביטוח כללי

תביעות חו"ל

03-5029338

 

03-5029355

galitsh@mkb.co.il

לילך אברהם

ביטוח כללי

מחלקת נסיעות לחו"ל

03-5029339

 

03-5029355

lilacha@mkb.co.il