קיבוץ מענית (רגיל)

ט"ו בשבט

דף הבית > חגים ומועדים בישראל >  ט"ו בשבט
 
 
 ט"ו בשבט

החג שבשנים האחרונות נחגג כחג הנטיעות או חג האילנות אינו מוזכר בתנ"ך. יש סברה כי מועד החג מציין את תחילתה של שנת המס החדשה במקרא שבו האיכר היה נותן מעשר מפרי אדמתו.

מעשר זה היה משמש לעניים לכוהנים ולווים שהיו משרתי בבית המקדש כשהיה קיים. התקופה נחשבת גם כזמן של התחדשות של העצים. צמחיה חדשה של פריחה המסמנת את בו האביב. משהיה ברור שאין די של פרי בראשית התיישבות החלו בנהוג של נטיעת עצי פרי .

מנהגי אכילת פירות -  מנהג שהשתרש בגולה לאכול מפירות ארץ-ישראל. וזה לזכר הקשר של היהודים בתפוצה הגולה וכמיהה לישראל.

החג כיום – רשות ההגנה לטבע ייזמה בשנים האחרונות מבצעי נטיעות וחידוש של יערות בט"ו בשבט וזה. כמו כן במשפחות רבות התפחתה סוג של סדר ט"ו בשבט הו משלבים באמירת ברכות על הפירות של ארץ ישראל, שירה ומסכת של כל קהילה על מנהיגי החג שלה.

כנסת ישראל – נוהגת לחוג את יום הולדת של הכנסת ביום זה. בט"ו בשבט תש"ט, 14.2.1949, התקיימה ישיבת הכנסת הראשונה של האספה המכוננת בבית המוסדות הלאומיים בירושלים. הנשיא ד"ר חיים וייצמן פתח את מושב הכנסת הראשונה בנאום הבא.

במענית – החג נחוג במבצע נטיעות וחידוש של פינות שאליהם מגעים כל הדורות סבים, בנים נכדים ואף נינים לנטוע מעצי החורש של מענית. עמליה דואגת לחלוקת פירות יבשים לנוטעים. ביום זה גם בשנים האחרונות מתקיים הפניג בבוסתן מנשה. הבוסתן שנטע  מנשה אופיר ז"ל, נמצא בחלקו הדרומי של הקיבוץ ויש בו עצי פרי הדר , מתקני ישיבה וגן משחקים שאליו מגעיות משפחות רבות.