קיבוץ מענית (רגיל)

התייעלות אנרגטית וחסכון

דף הבית > אורות מענית >  התייעלות אנרגטית וחסכון
 
 
 חברת החשמל יוזמת פעילות שתביא לקידום התייעלות אנרגטית, שמטרתה להביא לחיסכון בצריכת חשמל. לחברה ישנה יחידה לפיתוח עסקים המסייעת לארגונים לצמצם את צריכת האנרגיה שלהם ולהפחית  בהוצאות  האנרגיה, תוך שמירה על רמת הפעילות הנדרשת. 
 

החברה ייזמה יחד עם היחידות השונות במועצות האזורית לטיפול במיזמים עבור ישובים ומוסדות בתחום תחנת הכוח " אורות רבין" הכוללים את יישובי המועצה האזורית מנשה, עמק חפר:

  • שדרוג או החלפה של מערכות תאורה רחוב
  • אופטימיזציה של מערכות מיזוג אוויר, חימום ואוורור בבתי הספר.
 
 במענית נערך סקר שנועד לבחון החלפת תאורת הרחוב הקיימת לתאורה המפיצה אור בטכנולוגיית לד. נערך בחינה של העלות הנצרכת של צריכת החשמל והחיסכון האפשרי הנעמד על כ-60% חיסכון.

 המיזם שיקודם בחודשים האחרונים, לאחר גיבוש הסכמים בין חברת חשמל, למועצה האזורית מנשה ולקיבוץ. החברה תבצע החלפה והתאמה של תאורת הרחוב במסגרת ההשקעה המאושרת ותתאפשר גם לקיבוץ להשקיע ממקורותיו להשלמת המיזם ( תלוי החלטה פנימית שלנו).

הכדאיות הכלכלית מראה החזר השקעה כמעט של כ-3 שנים
 
  

חברת חשמל  הערכה כנס " התייעלות אנרגטית" אליו הוזמנו נציגי הקיבוצים, בתי הספר וממלאי תפקידים במועצה האזורית מנשה לתחנת הכח " אורות רבין" להצגת המיזם.

 

במסגרת הכנס ערכו נציגי חברת החשמל הסבר על חברת החשמל, תהלכי הייצור, השרשרת הארגונית ולבסוף סיור בתחנת הכח תוך הסבר על תהלכי הקמת מבנה ארובה חדש, הרביעי במספר, שהולך ומוקם בימים אלו בשטחי התחנה

 

החברה הסבירה על ענני העשן הנפלטים לאוויר מהארובות ותשומת לב לכך שאלו הם ענני הפליטה של תוצרי הפירוק של הדלקים המנעים את הטורבינות של תחנת החשמל. החברה מבצעת שרשרת של ניטורים וטיפולים בזמן בעירת חומרי הדליקה.

 

תהליכי הייצור מורכבים מתהליכי הייצור של החשמל אך ישנם תהלכי משנה ליצירת חומרי פליטה נקיים ופחות מזהמים. כול תהליך יוצר חומרים שחלקם חוזרים לתעשיות שונות כמו תעשיית הגבס, המלט, החלפת חום וקירור של המים הנשאבים מהים וחוזרים אליה.


אנו נערכים יחד עם חברת חשמל לגבש את המיזם במענית ובקרוב יובא הנושא לדיון והכרעה במוסדות הקיבוץ.