קיבוץ מענית (רגיל)

היסטוריה

דף הבית > אודות >  היסטוריה
 
 
1. בשנת 1935 נוסד קיבוץ מענית בכרכור.
 
2. 1939 -  ילדים ראשונים נולדים בקיבוץ שבכרכור.
 
3. העליה לנקודת ההתיישבות ב- 2.9.1942  והקמת מפעל "גלעם".

4. ההתקפות על הקיבוץ בתקופת המאורעות ומלחמת השחרור, ופינוי הילדים והאוכלוסיה הבלתי לוחמת
    לפרדס-חנה, לתקופה של שנה  וחצי.

5. נפילתה של הצנחנית חביבה רייק, חברת קיבוץ מענית, ב-20.11.1944 והעלאת עצמותיה לקבורה בישראל
    ב- 10.9.1952.

6. רכישת מפעל "גלעם" בשנת 1971.

7. מעבר ללינה משפחתית בשנים 1987-8

8. משבר כלכלי-חברתי חמור בתחילת שנות ה- 90, אשר חייב היערכות חדשה: הפרדה בין המשק והקהילה
    והתנהלות כלכלית וכספית שונה, עם דגש על הגדלת יכולת התפרנסות וקיום רמת-חיים 
    שנובעת מההכנסות בלבד.

9. אמצע שנות ה- 90 עד 2011: היחלצות מהמשבר והתחלת תהליכי הפרטה, שנמשכו ברצף עד היום.
    נכון לינואר 2011 קיבוץ מענית מסווג כקיבוץ מתחדש אך יש בו שותפות בהתפרנסות החברים במודל 'משולב'.

10. 2007-2008 קבלת 20 בני/בנות קיבוץ חוזרים ובני זוגם כחברים חדשים בעצמאות כלכלית, והקמת שכונת-
      מגורים חדשה קבוצה זו – סנונית ראשונה לקבוצות רבות של חברי קהילה בעתיד, שיבנו ביתם במענית.