קיבוץ מענית (רגיל)

לוח תעריפים מעודכן ינואר 2018

דף הבית > אורות מענית >  לוח תעריפים מעודכן ינואר 2018
 
 

לציבור לקוחות אורות מענית - עדכון בנושא תעריפי חשמל

כפי שנמסר בערוצי התקשורת, תעריפי החשמל לצריכה הוזלו. העדכון החל ב-15.1.2018. ובחשבון החשמל הקרוב שיופק ימסרו לצרכנים החיובים לפי התעריפים הישנים עד למועד השינוי והתעריפים המוזלים מתחילת השינוי.

תעריף בייתי כולל מע"מ

תעריף כללי לא כולל מע"מ

54.04 אג'

48.44 אג'

  


תעריף מתח נמוך תקופה מש"ב לא כולל מע"מ

קיץ
יולי אוגוסט

פסגה

33.57 אג'

גבע

48.24 אג'

שפל

104.66 אג'

חורף
דצמבר - פברואר

פסגה

36.15 אג'

גבע

57.81 אג'

שפל

94.96 אג'

מעבר
מרץ – יוני
ספטמבר - נובמבר

פסגה

32.52 אג'

גבע

39.12 אג'

שפל

46.96 אג'בהמשך לעדכון רשות החשמל פרסמה שיטה חדשה לקביעת התשלום הקבוע לצרכנים (תעריף זה התייקר)- עדכון התעריף יחל החל מחשבון חודש פברואר 2018.

לפירוט אמות המידה המעודכנות ניתן לעיין בקישור הבא - לחץ כאן

אורות מענית