קיבוץ מענית (רגיל)

מבת

דף הבית > ענפים שהיו ואינם עוד >  מבת
 
 


שירותי אחזקה ובינוי, חצר : תחזוקה וטיפול בתקלות בחצר המשק, בדירות ובענפי המשק. אחראי על המחלקה אברהים כבאה.
טלפון 04-6375429 סוללר 0544921017

תשתיות -חשמל, מים, טלפון, תקשרות, ניקוז : חראי יואל אברהמס
טלפון 04-6375566 סוללר 0544921033

הטיפול בתקלות נעשה על פי הזמנה ותאום במחלקת אחזקה.
טלפון 04-6375430