קיבוץ מענית (רגיל)

מזכירות טכנית

דף הבית > ענפי שרות >  מזכירות טכנית
 
 

עופרה אלדר 04-6375111, פקס 046375327
ימים א' – ה' 10:00-14:00

יום ו' – 08:00-10:00
 
 במזכירות הטכנית ניתן לקבל את השרותים הבאים:
 בולי דואר, משלוחי דואר רשום, משלוחי דואר רגיל, קבלת עיתונים, משלוחי פאקס, צילום, פרסום מודעה בלוח מודעות.