קיבוץ מענית (רגיל)

עבודות העפר בהכנת התשתית לשכונת בנים ב' בקצב מואץ

דף הבית > גלריית תמונות > עבודות העפר בהכנת התשתית לשכונת בנים ב' בקצב מואץ
 
 

עבודות העפר בהכנת התשתית לשכונת בנים ב'  בקצב מואץ.
צילום יגאל ברקת לאתר מענית .25.11.15
א. כאן עמד בית האריזה של גלעם נהרס ופונה מהמקום (2) א. כאן עמד בית האריזה של גלעם נהרס ופונה מהמקום (1) חפירת תוי לצינור ביוב ראשי. מאבנים כאלו ניבנו בתים רבים במענית 1946-1954 (1) חפירת תוי לצינור ביוב ראשי. מאבנים כאלו ניבנו בתים רבים במענית 1946-1954 (2) חפירת תוי לצינור ביוב ראשי. מאבנים כאלו ניבנו בתים רבים במענית 1946-1954 (3) חפירת תוי לצינור ביוב ראשי. מאבנים כאלו ניבנו בתים רבים במענית 1946-1954 (4) נמשכות עבודות העפר להכנת התשתית לשכונת בנים ב' .המבצע אחים ברוד עובד במרץ

 
 • תשתית עבור קווי חשמל ותקשורת 9.12 (4)

 • תשתית עבור קווי חשמל ותקשורת 9.12 (3)

 • תשתית עבור קווי חשמל ותקשורת 9.12 (2)

 • תשתית עבור קווי חשמל ותקשורת 9.12 (1)

 • חפירה עבור קוו ביוב מערבי חדש 9.12 (4)

 • חפירה עבור קוו ביוב מערבי חדש 9.12 (3)

 • חפירה עבור קוו ביוב מערבי חדש 9.12 (2)

 • חפירה עבור קוו ביוב מערבי חדש 9.12 (1)

 • נמשכות עבודות העפר להכנת התשתית לשכונת בנים ב' .המבצע אחים ברוד עובד במרץ (6)

 • נמשכות עבודות העפר להכנת התשתית לשכונת בנים ב' .המבצע אחים ברוד עובד במרץ (5)

 • נמשכות עבודות העפר להכנת התשתית לשכונת בנים ב' .המבצע אחים ברוד עובד במרץ (4)

 • נמשכות עבודות העפר להכנת התשתית לשכונת בנים ב' .המבצע אחים ברוד עובד במרץ (3)

 • נמשכות עבודות העפר להכנת התשתית לשכונת בנים ב' .המבצע אחים ברוד עובד במרץ (2)

 • נמשכות עבודות העפר להכנת התשתית לשכונת בנים ב' .המבצע אחים ברוד עובד במרץ (1)

 • חפירת תוי לצינור ביוב ראשי. מאבנים כאלו ניבנו בתים רבים במענית 1946-1954 (4)

 • חפירת תוי לצינור ביוב ראשי. מאבנים כאלו ניבנו בתים רבים במענית 1946-1954 (3)

 • חפירת תוי לצינור ביוב ראשי. מאבנים כאלו ניבנו בתים רבים במענית 1946-1954 (2)

 • חפירת תוי לצינור ביוב ראשי. מאבנים כאלו ניבנו בתים רבים במענית 1946-1954 (1)

 • א. כאן עמד בית האריזה של גלעם נהרס ופונה מהמקום (2)

 • א. כאן עמד בית האריזה של גלעם נהרס ופונה מהמקום (1)