קיבוץ מענית (רגיל)

ענפי חקלאות שהיו במענית משנת 1942 -אבוקדו

דף הבית > ענפי חקלאות שהיו במענית משנת 1942 -אבוקדו
 
 

התחלת הנטיעות של אבוקדו במענית בשנות ה- 60, בין שורות הבננות.
המטע הראשון ניטע ב-1959 בחלקה שנקראת עד היום "ותיקות" ונמצאת מערבית לכניסה למצר. העצים בחלקה זו כבר הוחלפו בגלל הזדקנות. בכל האזור יש חלקות רבות של אבוקדו שבתחילה ניטעו בין הבננות תוך ריבים בלתי פוסקים בין אנשי הבננות ואנשי האבוקדו על כל עלה ושתיל. במהלך השנים ניטעו חלקות רבות של אבוקדו נטו וכיום יש מעל 840 דונם אבוקדו, שמתוכם 520 נושאי פרי והשאר בשלבי גידול לפני הנבה. חלק ניכר משתילי האבוקדו הראשונים מקורם במשתלת מענית, אך שתילים נרכשו גם במשתלות אחרות בגלל צורך להתאים זנים ותנאי קרקע.

אבוקדו אורגני: משנת 1986 עד 2011 גידלנו אבוקדו אורגני וכשהמחירים באירופה צנחו המשך הגידול האורגני לא היה כדאי והמשכנו לגדלם כעצים רגילים. בשנת 2003 עברנו להשקייה במי קולחין וכיום כל המטע מושקה כך, למרות שהמים האלה יותר יקרים. אך אנו נאלצים לעשות זאת כדי לא לשאוב מהאקוויפר.

כיום ענף האבוקדו הוא חלק מענף הגד"ש. נתונים עדכניים על ענף זה – בפרק שמוקדש לגד"ש.