קיבוץ מענית (רגיל)

ענפי חקלאות שהיו במענית משנת 1942 - מספוא

דף הבית > ענפי חקלאות שהיו במענית משנת 1942 - מספוא
 
 

ענף קטן שגידל ירק טרי וסלק בהמות לרפת ו-160 דונם אספסת לחציר. הענף סיפק מדי יום

כ-1/2 2 טון ירק וכ-5 טון סלק. ההגבלה במיכסות המים והוצאת הפרות למרעה הטבעי העלו את שאלת הכדאיות של הענף, שבסופו של דבר נסגר. הקש והחציר הדרושים לרפת נרכשים ממגדלים חיצוניים.