קיבוץ מענית (רגיל)

כתבי הסכמה מערכת חינוך

דף הבית > כתבי הסכמה מערכת חינוך
 
 
מערכת החינוך בקיבוץ מענית- הגיל הרך
בהמשך לשאלון ההרשמה לשנת החינוך תשפ"ב ( שחל מה-1.9.2021 ועד 31.8.22) מצרפת כאן את כתבי ההסכמה של הורים להיקלט במערכת החינוך במענית. כל כתב הסכמה מצורף לגיל הרלוונטי של הילד/ה. יש לקרא היטב את כתב ההסכמה ואישור כתב ההסכמה מהווה חלק בלפתי נפרד מתהליך הזכאות להרשמה.

 להלן קבצי הסכמה לחתימה הורים במערכת החינוך במענית:

1  מענית - הסכם תשפ"ב משרד חינוך מיועד להורי ילדי גני הילדים חצב ותמר  - להורדה לחץ כאן 
2
. מענית - הסכם תשפ"ב משרד התמת  מיועד להורי ילדי גני הילדים מבית תינוקות, פעוטון תות, אביב ושקד -  - להורדה לחץ כאן
3. כתב הסכמה לשירותים נוספים בית תינוקות - להורדה לחץ כאן.
4. כתב הסכמה לשירותים נוספים בית ילדים תות - להורדה לחץ כאן.
5. כתב הסכמה לשירותים נוספים גנון שקד - להורדה לחץ כאן.
6. כתב הסכמה לשירותים נוספים פעוטון אביב - להורדה לחץ כאן.

 טבלת מחירי בתי החינוך להורדה לחץ כאן
 לוח חופשות שנת החינוך תשפ"ב  2021 -2022 -  לחץ כאן
 הסבר למצטרפים חדשים על התשלומים - לחץ כאן

נרשמים חדשים:
א. על מנת להבטיח מקום לילד/ה בבית הילדים, ישולם בזמן ההרשמה 1500 ש"ח כדמי הרשמה. דמי ההרשמה יועברו להנה"ח במענית עד לתאריך 20.6.2021 בהמחאה ליום ההרשמה לפקודת " קיבוץ מענית".
סכום זה יוקוזז מהחשבון בחודש הראשון של כניסת הילד במערכת.
ב. לנרשמים לבית התינוקות יקבע תאריך להכנסת התינוק בתאום ההורים ומנהלת הגיל הרך ולפי נוהל קליטת תינוקות.
במקרה של ביטול ההרשמה לא יוחזרו דמי ההרשמה.
2. נרשמים חוזרים:
החזרת דמי הרשמה במקרה של ביטול הרשמה ע"י ההורים:
א. במקרה של ביטול הרשמה עד האחד ביוני בכל שנה- יוחזרו דמי ההרשמה במלואם.
ב. במקרה של ביטול הרשמה עד האחד ביולי בכל שנה- יוחזרו 50% מדמי ההרשמה.
ג. במקרה של ביטול הרשמה לאחר מכן (מהשניים ביולי)- לא יוחזרו דמי ההרשמה.

 בכל שאלה או הבהרה ניתן לפנות אלינו מערכת החינוך הגיל הרך   046375109