קיבוץ מענית (רגיל)

מענית חוגגת עליה לקרקע 6.9.1942

דף הבית >  מענית חוגגת עליה לקרקע 6.9.1942